İHALEDE DANIŞIKLI TEKLİF VERME İNCELEMESİ SONUÇLANDI

25.03.2020 10:21

REKABET KURUMU   Nihai Karar Açıklamaları/Tefhim Duyuruları

 

 

Tarih: 13.3.2020
Sektör : Trafik Sinyalizasyon
Trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. maddesi uyarınca açıklanması 

Trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ihalelerde danışıklı teklif vermek suretiyle 

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, 

          ****  toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, 

          ****  düzenlenen Rapor,

          ****  Ek Görüş,

          ****  yazılı savunmalar ve 

          ****  sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 

12.03.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-14/191-97 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır: 

 

- Asım Aytaç Bozer AAB Mühendislik San. Tic. 

- Asya Trafik Sinyalizasyon San. ve Tic. A.Ş. 

- Buharalılar Trafik Sinyalizasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 

- İshakoğulları Sinyalizasyon Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti. 

- Mosaş Akıllı Ulaşım Sistemleri A.Ş. 

- Nurullah Çağatay Tiritoğlu NÇT İnşaat Taahhüt 

- Rayennur Elektronik Ulaşım Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

- Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

- Tankes Trafik Sistemleri Elektronik Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 

ihalelerde danışıklı hareket etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile, 

 

2) Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi ve ikinci fıkrası 

a) ı- uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %2’si oranında olmak üzere,

         - Nurullah Çağatay Tiritoğlu NÇT İnşaat Taahhüt’e 

         - Tankes Trafik Sistemleri Elektronik Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 

  ıı- uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %2’si oranında olmak üzere, 

        - Asya Trafik Sinyalizasyon San. ve Tic. A.Ş.’ye 

      - İshakoğulları Sinyalizasyon Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti.’ye idari para cezası verilmesine oybirliği ile, 

b) ve 3. fıkrasının (a) bendi uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %3’ü oranında olmak üzere, 

     - Asım Aytaç Bozer AAB Mühendislik San. Tic.’e 

    - Buharalılar Trafik Sinyalizasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 

    - Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 

   - Mosaş Akıllı Ulaşım Sistemleri A.Ş.’ye - Rayennur Elektronik Ulaşım Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye idari para cezası verilmesine oybirliği ile, 

 

3) Matrisled Elektrik Elektronik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine, 

 

dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına oybirliği ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.