İHALE TEKLİF ZARFINDA BİRDEN ÇOK İŞ DENEYİM BELGESİ ÇIKARSA

13.05.2019 15:47

ihale teklif zarfında birden fazla iş deneyim belgesi sunulursa iş deneyim belgeleri nasıl değerlendirilir?

İş deneyim belgeleri toplanır mı?

İhale komisyonu en düşük tutarlı iş deneyim belgesi üzerinden işlem yaparsa?