İHALE TARİHİNDEN ÖNCEKİ BEŞ YIL İÇİNDE, İHALEYİ YAPAN İDAREYE YAPTIĞI İŞLER SIRASINDA İŞ VEYA MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETLERDE BULUNMAK

09.11.2019 15:11

İHALE TARİHİNDEN ÖNCEKİ BEŞ YIL

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde,

“İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hüküm mevcuttur.

İmzaladığınız ihale sözleşmesinin uygulanması sürecinde yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeyip bu durumları ceza uygulamaları ile geçiştirirseniz,

Bu durumlar, aynı idare tarafından sonraki ihalelerine katılmanız hallerinde önünüze konularak teklifiniz değerlendirme dışı bırakılabilir.

Böyle bir uygulamanın yapılması ve istekli firmanın teklifinin ihalede değerlendirme dışı bırakılması gerçekleşmiştir.

Bu durum idarelere büyük inisiyatif yaratmaktadır. Bu inisiyatif adil kullanılmadığı zamanlarda ihale isteklileri açısından çok olumsuz sonuçlar yaratabilecektir. Çünkü somut bir ölçüsü yoktur.

Bir başka açıdan, iki sene yasaklanıp cezasını çeken bir firmanın aynı idarenin ihalelerine beş sene boyunca katılması da engellenebilecektir.

İdarelerin; beraber çalışmayı tercih ettikleri  firmalar için bu yetkiyi kullanmamaları, beraber çalışmayı tercih etmedikleri  firmalar için bu yetkiyi kullanmaları serbestisi tartışma yaratabilecek bir durumdur.

BELİRTMİŞ OLDUĞUMUZ NEDENLERDEN DOLAYI, SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE AZAMİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

BİLGİLERİNİZE SUNULUR.