İHALE SORUSU 9

10.09.2019 13:41

İhale sorusu:

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu` na tabi olmayan ihaleler ile ilgili olarak Kamu ihale Kurumu` nun inceleme yetkisi var mıdır?