İHALE SORUSU 8

10.09.2019 13:40

İhale sorusu:

Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde idareye şikayet başvuru süresi hangi tarihten itibaren başlar?