İHALE SORUSU 7

10.09.2019 13:39

İhale sorusu: 

Açıklama talebi ile idareye yapılan başvurular, şikayet süresini durdurur mu?