İHALE SORUSU 6

10.09.2019 13:36

İhale sorusu:

Açıklama talebinde bulunan isteklinin şikayet hakkı hangi günden itibaren başlar?