İHALE SORUSU 5

10.09.2019 13:35

İhale sorusu:

Aşırı düşük teklifin açıklaması için belirlenen süreye itiraz, hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde yapılmalıdır?