İHALE SORUSU 4

10.09.2019 13:33

İhale sorusu:

Aynı kişi tarafından bir dilekçe ile birden fazla ihaleye şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?