İHALE SORUSU 1

10.09.2019 13:26

İhale sorusu:

Aynı konuda daha önce KİK`e yapılan itiraz konusu, KİK kararından sonra tekrar KİK`e itiraz konusu yapılabilir mi?