İHALE SORUSU 3

10.09.2019 13:31

İhale sorusu:

Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar, başvuru süresini yeniden başlatır mı?