İHALE SORUSU 25

10.09.2019 15:46

İhale sorusu:

Bir isteklinin idareye yaptığı şikayet sonucu idare tarafından verilen karar nedeniyle hak kaybına uğradığını düşünen diğer istekli şikayeti hangi kuruma yapmalıdır?