İHALE SORUSU 24

10.09.2019 15:45

İhale sorusu:

Bir şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından verilen iptal kararına karşı herhangi bir yere şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?