İHALE SORUSU 22

10.09.2019 15:43

ihale sorusu:

Devlet ihale kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile ilgili Kamu İhale Kurumuna itiraz edilebilir mi?