İHALE SORUSU 2

10.09.2019 13:29

İhale sorusu:

Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuru yapılabilir mi?