İHALE SORUSU 19

10.09.2019 15:39

İhale sorusu:

Geçici teminatını alan isteklinin şikayet hakkı devam eder mi?