İHALE SORUSU 18

10.09.2019 15:38

İhale sorusu:

Fazla yatırılan şikayet bedeli, istekliye iade edilir mi?