İHALE SORUSU 18

10.09.2019 14:25

İhale sorusu:

Bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının başka isteklilere gösterildiği iddiasıyla nereye şikayet başvurusunda bulunulabilir?