İHALE SORUSU 15

10.09.2019 14:22

İhale sorusu:

Bir şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından verilen iptal kararına karşı herhangi bir yere şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?