İHALE SORUSU 13

10.09.2019 14:20

İhale sorusu:

Devlet ihale kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile ilgili Kamu İhale Kurumuna itiraz edilebilir mi?