İHALE SORUSU 12

10.09.2019 14:18

İhale sorusu:

Kalkınma Ajansı tarafından yapılan ihalelere itiraz hangi kuruma yapılmalıdır?