İHALE SORUSU 11

10.09.2019 14:17

İhale sorusu:

E-imza kullanılmadan ihale dokümanını EKAP`tan indirenler şikayet hakkına sahip midir?