İHALE SORUSU 10

10.09.2019 14:15

İhale sorusu:

Dokumana ve ilana hangi tarihten itibaren itiraz yapılması gerekir?