HİZMET ALIMLARINDA YETERLİK KRİTERLERİ

09.10.2019 15:02

HİZMET ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYETİNE GÖRE YETERLİK KRİTERİ OLACARAK İSTENEBİLECEK BELGELER (31 aralık 2020 ye kadar)

YAKLAŞIK MALİYET

361.481,00 altı

361.481,00 -2.761.007,00 TL arası

2.761.007,00 TL üstü

1.945.924,00 altı danışmanlık

Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

zorunlu

zorunlu

zorunlu

zorunlu

İş deneyimini gösteren belgeler

istenebilir

zorunlu

zorunlu

zorunlu

Makine, teçhizat ve diğer ekipmana  ilişkin belgeler ve kapasite raporu

istenebilir

 

istenebilir

 

istenebilir

 

istenebilir

 

Kalite ve standarda ilişkin belgeler

istenebilir

istenebilir

istenebilir

istenebilir

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

istenemez

istenebilir

zorunlu

istenemez