Hak aranması sonucu firmanın kazandığı 4.282.876,00 TL lik Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararı

23.02.2016 10:35

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 15 Bölge Müdürlüğü Sınırları İçindeki Birimlerin Malzemeli Olarak Temizliği, Çevre Temizliği, Bölgemize Ait Eşya, Kırtasiye, Demirbaş, ve Hurdaların Taşınması, Haşerelerin İlaçlanması İşleri, Malzemesiz Yemek  Hazırlanması ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bersu Mat. Tem. Plas. Tem. Dan. İnş.Teks. San. Tic. Ltd. Şti. - Beker Enerji Elek. İnş. Müş. Emlak Gıda ve Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 23.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.11.2015 tarih ve 86540 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.11.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2837 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,başvuruya konu ihaleye ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda teklifinin sınır değerin altında kaldığı için aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, idarenin aşırı düşük teklif açıklamasını "Özel Teknik Şartname'nin 9'ucu maddesinde belirtilen temizlik ve ilaçlama işlerinde kullanılmak üzere istekliler tarafından temin edilecek makinelere ilişkin herhangi bir açıklama getirilmemesi" gerekçesiyle uygun bulmadığı, buna karşın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9’uncu maddesindeki düzenlemeye istinaden makine tesis ve ekipmanlara ilişkin herhangi bir bedel öngörülmediği durumlarda bu giderlerin %4 sözleşme giderleri içerisinde değerlendirileceği, idarenin istenilen makinelerle ilgili bedel öngörmediği dolayısıyla anılan makinelere ilişkin teklif fiyatına bedel dahil etmemelerinin mevzuata aykırı olmadığı, bununla birlikte teklif dosyasında söz konusu makinelerin amortisman defterine kayıtlı olduğunu gösteren SMMM onaylı belge sunulduğu, anılan belgeden yapılacak iş kapsamında kullanılacak makinelere ilişkin bütün bilgilere ulaşılabileceği, bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale konusu iş, Karayolları 15 Bölge Müdürlüğü sınırları içindeki birimlerin malzemeli olarak temizliği, çevre temizliği, bölgemize ait eşya, kırtasiye, demirbaş, ve hurdaların taşınması, haşerelerin ilaçlanması işleri, malzemesiz yemek hazırlanması ve dağıtım işi ihalesi olup, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir. Birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir:

 

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4      Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Ekip Başının 1 aylık çalışma ücreti (ay)(Brüt asgari ücretin %40,000 fazlası)

Ay

1

36

 

 

2

Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşçisinin1 Aylık Çalışma Ücreti ( 15 Yemek Hazırlama İşçisi x 36 ay ) (Brüt asgari ücretin %40,000 fazlası)

Ay

15

36

 

 

3

Genel Temizlik İşçisinin1 Aylık Çalışma Ücreti (37 Genel Temizlik İşçisi x 36 ay )(Brüt asgari ücret)

Ay

37

36

 

 

4

Engelli Temizlik İşçisinin 1 aylık çalışma ücreti (2 Engelli Temizlik İşçisix36 ay)(Brüt asgari ücret)

Ay

2

36

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

Temizlik Malzemesi (6 Ayda Bir Ödeme Yapılacaktır.)

ay

6

 

 

2

Ekip Başı, Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşçisinin Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Çalışma Ücreti ( 1 Ekip Başı 15 Yemek Hazır. ve Dağt. İşçisi)(16 işçi x 43,5 gün =696 gün)(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

gün

696

 

 

3

Genel Temizlik İşçisi Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Çalışma Ücreti (10 işçi x 43.5 gün =435 gün)(Brüt asgari ücret)

gün

435

 

 

                                                                                                  II.  Ara Toplam (K.D.V. Hariç)7

 

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            1-Ekip Başı Brüt asgari ücretin en az yüzde % 40 fazlası
            2-Yemek Hazırlama işçisi Brüt asgari ücretin en az yüzde % 40 fazlası

            1 Ekip başı,15 yemek hazırlama işçisi, 37 temizlik ve servis işçisi ile 2 engelli temizlik işçisi olmak üzere toplam 55 işçi Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü sınırları içindeki birimlerin malzemeli olarak temizliği, çevre temizliği, bölgemize ait eşya, kırtasiye, demirbaş, ve hurdaların taşınması, haşerelerin ilaçlanması işleri, malzemesiz yemek  hazırlanması ve dağıtım işlerinin 36 (otuzaltı) ay süreyle yaptırılması için çalıştırılacaktır.

            Bu işte fazla mesai yaptırılmayacaktır.

            Bu işte bayram ve genel tatil çalışması olarak toplam 1131 gün ve 26 adet vasıflı personel çalıştırılması öngörülmektedir.

            25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

            Yemek bedeli aylık olarak bir kişi için günlük brüt 12,00 TL. ayda (22 gün üzerinden ) işçilere nakdi (para olarak) ödenecek olup bordroda gösterilmek suretiyle ödenecek olup, teklif fiyata dahildir.

            Yüklenici işçilerinin Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü işyerine geliş ve gidişlerinde Bölge personeline tahsis edilen servislerden istifade edeceklerdir. Yol giderleri için bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik Şartname’nin “Kullanılacak İş Makineleri, Temizlik Ekipman ve Malzemeleri” başlıklı 9’uncu maddesinde “İsteklinin kendi malı olan makineler için; Bu malların fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporunun aslının, taahhüt edilerek temin edilecek makineler için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

           

            İş ortaklıklarında pilot yada diğer ortaklara ait makine ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

 

            A – İş Makineleri  (Demirbaş Listesi)

 

Cinsi

Özellikleri

Adedi

Kuru Tip Elektrik

Süpürgesi

 

Motor gücü en az 1500 watt, kordon uzunluğu etkinlik yarıçapı en az 6 metre, emiş gücü

 

5

Cila Makinesi

Fırça çalışma gen.550mm,vakum çalışma gen

850 mm. tank kapasite 55 lt.

 

1

Akülü Zemin Temizlik Makinesi  (Şarjlı)

(Çalışma genişliği, fırça (mm) : 460 Çalışma genişliği, vakum (mm) : 850

Kirli/temiz su tankı (l) : 55/55 Azami saha performansı  (m²/saat) : 1840

Fırça dönüş hızı rpm : 200, Fırça temas basıncı g/cm² : 27 Frekans Hz : 50

Gerilim (V) : 220-230 Motor değerleri (W) : 1700, Ağırlık (kg) : 55

Boyutlar (U x G x Y) (mm) : 1250x560x1070

1

Akülü Zemin Temizlik Makinesi (Şarjlı)

Çalışma genişliği, fırça (mm) : 385, Çalışma genişliği, vakum (mm): 450,

Kirli/temiz su tankı (l) : 12 / 12 Azami saha performansı (m²/saat: 1100,

Fırça dönüş hızı (rpm) : 150, Fırça temas basıncı (g/cm²) : 32 Frekans (Hz): 50 – 60

Gerilim (V): 220 – 24, Motor değerleri (W) : 510, Ağırlık (kg) : 39.4,

Boyutlar (U x G x Y) (mm): 810 x 430 x 710, Akü Voltaj Değeri : 24

 

1

Sırt Tipi İlaçlama Motoru

Benzinli veya Dizel

1

 

            İş makineleri arızalandığı takdirde aynı gün tamire gönderilecek ve en geç bir hafta İçinde onarılmış vaziyette geri dönecek veya yerine başka bir makine temin edilecektir.

            Yukarıda 9. A. Maddesinde belirtilen demirbaş malzemeler %4 sözleşme ve genel giderlere dahil olup idare tarafından bununla ilgili olarak ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

 

            B – Temizlik Ekipmanları (Tüketim Malzemeleri)

 

     Cinsi                                                                                                           Miktarı

1- Sıkmalı, kovalı  pas pas arabası (47.5x42.5x86 cm 25 lt)                       60    adet

2-Plastik Çöp Bideonu (Pedallı) Küçük Boy (Masa Altı) 9 lt ±3                  100      

3-Plastik çöp bidonu (Pedallı) büyük boy  40 lt ±10                                    40        

4-Çöp poşeti (büyük boy)                                                                             5400  rulo

5-Çöp poşeti (küçük boy)                                                                             3600  rulo

 

C – Süpürgeler

1- Yer Fırçası SERT                                                                                      15     adet

2- Saplı nemli paspas takımı ve mop ucu (takım şeklinde)                          300      

3- Temizlik Bezleri (Üç değişik renkte ) 3X1                                                300    paket

4- Mikrofiber temizlik bezi  (40X40 ebatında)                                             1500  paket

5- Battal saplı süpürge                                                                                 90      adet

6- Tuvalet su tası (maşrapa)                                                                        150    adet

7- Tuvalet fırçası ve altlığı                                                                           225     

8- Lavabo fırçası (takım)                                                                             60       

9- Yerçekler (saplı standart) (takım)                                                            90      

10- Cam temizleme takımı ful aparatlı                                                        120    

11- Süpürgeli faraş (ucu lastikli)                                                                  90      

12- Plastik dispenser                                                                                    45      

13- Sıvı sabun makinesi                                                                                150     

14- Saplı oto fırçası                                                                                      90       

15- Map sopası (8 metre uzunluğunda)                                                        6        

16- Maske (burun ve ağız için)                                                                     45    paket

17- Çizme                                                                                                     15     çift

18- İş eldiveni (bez ve plastik)                                                                      300   çift

19- El arabası                                                                                               9       adet

20- Kar küreği                                                                                              15       

21- Kar sürgüsü                                                                                            15       

22- Katlı peçete   kutu içi 12’li paket şeklinde                                             650   koli

      (her paket 320 – 350 gr veya 95 – 115 adet arası)                                        

23- Tuvalet Kağıdı 3 Katlı (12 li X 4 paket) = 48 Rulo                               350     

      (her rulo 75 gr ±10 veya 15 m ±3)

24- Bulaşık süngeri  (paket içi 4 adet)                                                          100   paket

25- Koku giderici ernet                                                                                450  adet

26- Fare İlacı Keki (4’lü paket)                                                                   36    paket

27- Kapalı ve açık alanlarda kullanılabilecek                                             36   kutu

      insan sağlığına zararsız böcek ilacı (1 kutu 100 ml)

28- Oda Spreyi  Mis kokulu (lavanta, lale ve lokum kokulu) ve                  120   adet

       Kokusu Kalıcı Olacak  (Yedek Tüpü ve Makinesi Orta Pilli Olacak)

 

D – Temizlik Malzemeleri:

1- Sıvı El Sabunu                                                                                          1750     litre

2- Sıvı Vim                                                                                                    180           

3- Genel Temizlik Maddesi  (Dezenfekte ve Koku Özelliği olan)                 2160          

4- WC Temizlik Maddesi                                                                              90              

5- Cam temizlik maddesi (camsil)                                                                            900            

6-Çamaşır Suyu  (ultra yoğunlukta olacak)                                                             2160         

7- Kireç Sökücü                                                                                                        1200         

8- Sert zemin cilası                                                                                                   45             

 9- Elde yıkama bulaşık deterjanı (3’lü etki Limon kokulu)                                    180            

10- Bulaşık makinesi deterjanı (sıvı) (Orta sert su şartlarında,                               420            

       her türlü  kir ve lekelerin giderilmesinde üstün sonuçlar veren

      özel olarak formüle edilmiş sıvı bulaşık makinesi deterjanı olmalıdır.)

11- Bulaşık Makinesi Durulama Katkısı ve Parlatıcısı                                            150            

     (Bulaşık makinelerinde yıkanan tabak ve bardakların leke

      bırakmadan kuru ve parlak çıkmalarını sağlayan, her türlü şartlarda

      mükemmel sonuç veren özellikte olalı)

 

            Teknik şartnamenin 9. D. maddesinin 10 ve 11. bentlerinde belirtilen bulaşık makinesi deterjanları insan sağlığına uygun, bulaşık makinesinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalı ve Bölge Müdürlüğümüzde kullanılan Bulaşık makinelerinde kullanım için uygun özellikte olmalıdır. Bulaşık makinesine uygun olmayan, sorun yaşanan deterjanlarda idare tarafından değiştirilmesi talep edilecek ve yüklenici en geç 5 (beş) gün içerisinde makine için uygun deterjanı temin etmek zorundadır. Aksi halde şartnamenin 5.1. maddesi hükümleri uygulanacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

 

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.  

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.         

 

 

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

 

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. açıklamaları yer almaktadır.

                       

            İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak yaklaşık maliyetin idare tarafından 5.237.496,66 TL olarak belirlendiği, bahse konu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu için Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” açıklamasına istinaden sınır değerin kar hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 4.380.921,32 TL olması gerektiği, idarece yaklaşık maliyet tutarının 1,20’ye bölünmesi suretiyle elde edilen 4.364.580,55 TL’nin sınır değer olarak dikkate alınması hatalı olmakla birlikte, aşırı düşük teklif açıklaması istenilecek isteklilerin değişmemesi nedeniyle durumun esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye 6 isteklinin teklif sunduğu; teklif veren isteklilerden Büyük Okyanus Tem. İnş. Tur. Spor Gıda Reh. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İlbeyi Hamitoğulları İnş. Gıda Tem. Telekom Bil. Elek. Elektr. Kır. Eml. Oto Nak. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teşekkür mektubu sunduğu, Yiğitler Grup Sos. Hizm. Bil. İşl. Oto Tem. İnş. Eml. Pey. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubu sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı; Bersu Mat. Tem. Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. - Beker Enerji Elek. İnş. Müş. Emlak Gıda ve Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Ozi İnş. Taah. Tem. Tas. Tur. Akaryakıt Nakl. Elekt. Elektr. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Tolera Kurumsal Hiz. İnsan Kaynakları San ve Tic. Ltd. Şti, Nur Su Tem. Taah. Nak. Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, teklifleri sınır değerin altında kalan Bersu Mat. Tem. Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. - Beker Enerji Elek. İnş. Müş. Emlak Gıda ve Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Ozi İnş. Taah. Tem. Tas. Tur. Akaryakıt Nakl. Elekt. Elektr. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından 2 istekliye gönderilen 02.10.2015 tarihli aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama isteme yazısında “2015/110201 ihale kayıt numaralı Karayolları 15. B1 Md. sınırları içindeki birimlerin malzemeli olarak temizliği, çevre temizliği, bölgemize ait eşya, kırtasiye, demirbaş ve hurdaların taşınması, haşerelerin ilaçlanması işleri, malzemesiz yemek hazırlanması ve dağıtım işine ait sunduğunuz teklifin aşırı düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle teklif verilen iş kalemlerine ait maliyet bileşenleri ve açıklamalarınızın belgeleri ile birlikte yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde İhale Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Verilen yazılı açıklamanın belgelere dayalı olmadan verilmesi veya belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79. Maddesinde belirtilen hususlara uygun olmaması durumunda açıklama değerlendirmeye alınmayacaktır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38’inci maddesi, Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 59’uncu maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğ 79’uncu maddesi hükümlerine göre bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.

            Bu mektubun elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, postayla gönderilmesi halinde fiili tebliğ tarihi, elektronik posta veya faksla bildirilmesi halinde ise bildirim tarihi yazımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” denilmiştir.

 

            Verilen örnek analiz formatı aşağıdaki gibidir:  

 

Analiz FormatNo:

……….

……………      iş kalemleri/iş gruplan için

Örnek Analiz Formatı

İş kalemi/İş grubu No:

…….

Analizin Adı:

……………….

Ölçü Birimi:

…………

 

Poz No:

GİRDİLER

Ölçü

Birimi

Miktarı

Birim

Fiyatı

Tutarı

 

Malzeme

İşçilik

Makine

Diğerleri

……….

 

 

 

 

Kar ve Genel Giderler

 

Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

İki isteklinin de aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu; aşırı düşük teklif sorgulaması sonuç tutanağından anlaşıldığı üzere, idarenin başvuru sahibi Bersu Mat. Tem. Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. - Beker Enerji Elek. İnş. Müş. Emlak Gıda ve Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklamalarını  “Teknik Şartname’nin 9’ncu maddesinde belirtilen temizlik ve ilaçlama işlerinde kullanılmak üzere istekliler tarafından temin edilecek makinelere ilişkin herhangi bir açıklama getirilmemesi" gerekçesiyle uygun bulmadığı, Ozi İnş. Taah. Tem. Tas. Tur. Akaryakıt Nakl. Elekt. Elektr. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Bersu Mat. Tem. Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. - Beker Enerji Elek. İnş. Müş. Emlak Gıda ve Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklif fiyatının (4.282.876,68 işçilik maliyeti ve 0,01 TL temizlik malzeme maliyeti olmak üzere) 4.282.876,69 TL olduğu; aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanarak asgari işçilik maliyetlerini hesapladığı, temizlik malzemelerine ilişkin olarak 30.09.2015 tarihli Necdet Yıldırım Temizlik Hizmetleri’nden alınan fiyat teklifinde bütün Temizlik Malzemeleri için toplamda 0,01 TL teklif verildiği, söz konusu fiyat teklifinin SMMM Ayhan Türk tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 30.09.2015 tarih ve 547 sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim." beyanıyla onaylandığı, açıklama kapsamında Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde belirtilen makine, ekipman ve malzeme için herhangi bir belge sunulmadığı; anılan isteklinin teklif dosyasında kendi malı araçları gösterir SMMM onaylı demirbaş raporunun yer aldığı yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Ozi İnş. Taah. Tem. Tas. Tur. Akaryakıt Nakl. Elekt. Elektr. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının (4.282.876,68 işçilik maliyeti ve 23,88 TL temizlik malzeme maliyeti olmak üzere) 4.282.900,56 TL olduğu, aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanarak asgari işçilik maliyetlerini hesapladığı, temizlik malzemelerine ilişkin olarak 07.10.2015 tarihli Özce Grup Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen proforma faturada bütün temizlik malzemeleri için toplamda 23.86 TL teklif verildiği, söz konusu belgenin SMMM İrfan Arslan tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 07.10.2015 tarih ve 12 sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim." beyanıyla onaylandığı, Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde belirtilen makine, ekipman ve malzeme için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 08.10.2015 tarihli noter onaylı taahhütname sunduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıya aktarılan mevzuat düzenlemeleri ve yapılan tespitler çerçevesinde, isteklilerin aşırı düşük açıklamalarını mevzuata uygun, geçerli şekilde yapabilmeleri ve idarelerin yapılan açıklamaları sağlıklı değerlendirmelerinin ön koşulu, idareler tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesine uygun yapılmasıdır. Teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden sadece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili açıklama istenmesi gerektiği açık ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede, teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden açıklama istenilmesine ilişkin idare yazısında teklif verilen iş kalemlerine ait maliyet bileşenleri ve açıklamalarının belgeleri ile sunulmasının istenildiği, idarece önemli teklif bileşenleri belirlenmeden, “teklif verilen iş kalemlerine ait maliyet bileşenleri” denilmek suretiyle her türlü gidere ilişkin açıklama istenilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 38’nci ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesine aykırı olduğu görülmekle birlikte, birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemlerinin işçilik ve temizlik malzemesinden ibaret olduğu görüldüğünden, bu haliyle anılan iş kalemlerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının ve yapılan açıklamaların mevzuata uygunluğunun değerlendirilebilmesinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu kapsamda isteklilerin işçilik ve temizlik malzemeleri bileşenlerine ilişkin açıklama yapması gerektiği anlaşılmış olup, idarece İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen, aşırı düşük teklif açıklaması talepli idare yazısında önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen ve Teknik Şartname’de “%4 sözleşme ve genel giderlere dahil olup idare tarafından bununla ilgili olarak ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi getirilen makineler için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklayıcı belge sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun görülerek teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca başvuru sahibi Bersu Mat. Tem. Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. – Beker Enerji Elek. İnş. Müş. Emlak Gıda ve Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında; Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5 maddesinde  …16.5.2.(Değişik:RG-20/4/2011-27911)(Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 8 md.) Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

            Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir.  Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır…” açıklaması,

 

            5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un "Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama” başlıklı ikinci maddesinde ise “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (I YTL) değişim oranı esas alınır.

            Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

            İlgili kanunları gereğince uygulanacak adlî ve İdarî para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirası’nın (1 YTL) altında kalan tutarlar dikkate alınmaz." hükmü, bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalede birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölümünde belirtilen ve ihale konusu işte kullanılacak 44 kalem temizlik ekipman ve malzemeleri için;

            Başvuru sahibi Bersu Mat. Tem. Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. – Beker Enerji Elek. İnş. Müş. Emlak Gıda ve Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyat olarak kullanılacak altı ayda kullanılacak malzemenin tamamı için 6 aylık bedel olarak 0,0016 TL olmak üzere işin tamamı için yuvarlama yapılarak toplamda 0,01 TL fiyat teklifi verildiği, bunun tevsiki için sunulan fiyat teklifinde ise 44 kalem temizlik ekipman ve malzemelerinin birim fiyatı olarak her biri için 0,00000042004452471962 TL olmak üzere toplamda yuvarlama yapılarak 0,01 TL teklif bedeli öngörüldüğü,

 

            İhale üzerinde bırakılan Ozi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur. Akaryakıt Nakl. Elekt. Elektr. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyat olarak kullanılacak altı ayda kullanılacak malzemenin tamamı için 6 aylık bedel olarak 3,98 TL olmak üzere işin tamamı için toplamda 23,88 TL fiyat teklifi verildiği, bunun tevsiki için sunulan fiyat teklifinde ise 44 kalem temizlik ekipman ve malzemelerinin birim fiyatı olarak her biri için 0,001 TL ile 0,001667 TL aralığında olmak üzere toplamda yuvarlama yapılarak 23,86 TL teklif bedeli öngörüldüğü,

           

            görülmüştür.

 

            Adı geçen istekliler tarafından birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölümünde belirtilen ve ihale konusu işte kullanılacak 44 kalem temizlik ekipman ve malzemeleri için birim fiyat olarak öngörülen tutar yarım kuruşun altında olduğundan yasal olarak geçerliliği bulunmamaktadır. Mevzuat gereği yarım kuruşun altı aşağı doğru yuvarlanması gerektiğinden adı geçen isteklilerin ihale konusu işte kullanılacak 44 kalem temizlik ekipman ve malzemeleri için herhangi bir bedel öngörmediği değerlendirilmiştir. Kaldı ki toplamda öngörülen tutar ödenebilecek bir meblağ olsa bile birim fiyat anlamında bir kuruşun altında bir bedelin ödenmesi mümkün değildir. Bu nedenle başvuru sahibi Bersu Mat. Tem. Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. – Beker Enerji Elek. İnş. Müş. Emlak Gıda ve Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğuna, ihale üzerinde bırakılan Ozi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur. Akaryakıt Nakl. Elekt. Elektr. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle; ihale konusu işte kullanılacak 44 kalem temizlik ekipman ve malzemeleri için birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyat olarak öngördüğü tutar yarım kuruşun altında olduğundan, idarece başvuru sahibinin açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme işleminin yerinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ise belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması yönünde karar verilmesi gerektiğinden Kurul çoğunluğunca verilen karara katılmıyorum.

 

 

 

 

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi