GEÇİCİ TEMİNAT

13.05.2019 15:44

İhaleye katılan isteklinin hakkında kamu davası açıldığı tespit edilirse geçici teminat gelir kaydedilir mi?