FİYAT AVANTAJI SAĞLANMASI ZORUNLU OLAN YAZILIM ÜRÜNLERİ

17.02.2020 08:28

KAMU İHALE KURUMUNCA YAYIMLANAN DUYURU

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olduğu,
 

Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olduğu,

Hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, mal alımı ihalelerinde fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan ürün listesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 yılı için güncellenmiş olup, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanmıştır.

17.02.2020 tarihi itibarı ile Kamu İhalelerinde fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan güncel yazılım listesi;

KAMU ALIMLARINDA 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FİYAT AVANTAJI SAĞLANMASI ZORUNLU OLAN YAZILIM ÜRÜNÜ LİSTESİ
 
SIRA CPV KODU KALEM ADI TEKNOLOJİ SINIFI
 
1 48000000 Yazılım paketi ve bilgi sistemleri Yüksek Teknoloji
2 48100000 Sanayiye özel yazılım paketi Yüksek Teknoloji
3 48110000 Satış Noktası (POS) yazılım paketi Yüksek Teknoloji
4 48120000 Uçuş kontrol yazılım paketi Yüksek Teknoloji
5 48121000 Hava trafiği kontrolu yazılım paketi Yüksek Teknoloji
6 48130000 Havacılık yer destek ve test yazılımı paketi Yüksek Teknoloji
7 48131000 Havacılık yer destek yazılımı paketi Yüksek Teknoloji
8 48132000 Havacılık test yazılımı paketi Yüksek Teknoloji
9 48140000 Demiryolu trafik kontrol yazılım paketi Yüksek Teknoloji
10 48150000 Endüstriyel kontrol yazılım paketi Yüksek Teknoloji
11 48151000 Bilgisayar denetim sistemi Yüksek Teknoloji
12 48160000 Kütüphane yazılım paketi Yüksek Teknoloji
13 48161000 Kütüphane yönetim sistemi Yüksek Teknoloji
14 48170000 Uyum yazılım paketi Yüksek Teknoloji
15 48180000 Tıbbi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
16 48190000 Eğitim yazılım paketi Yüksek Teknoloji
17 48200000 Ağ, internet ve intranet yazılım paketi Yüksek Teknoloji
18 48210000 Ağ yazılımı paketleri Yüksek Teknoloji
19 48211000 Platform birleştiricisi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
20 48212000 Optik jukebox sunucu yazılım paketi Yüksek Teknoloji
21 48213000 İşletim sistemi geliştirme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
22 48214000 Ağ işletim sistemi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
23 48215000 Ağ geliştiricilerinin yazılım paketi Yüksek Teknoloji
24 48216000 Ağ bağlantısı uçbirim öykünmesi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
25 48217000 Hareket işleme yazılım paketi işleme Yüksek Teknoloji
26 48217100 Ana işlem birimi hareket işleme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
27 48217200 Minibilgisayar işlem yazılım paketi Yüksek Teknoloji
28 48217300 Mikrobilgisayar hareket işleme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
29 48218000 Lisans yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
30 48219000 Çeşitli ağ yazılım paketleri Yüksek Teknoloji
31 48219100 Ağ geçidi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
32 48219200 Kompakt disk (CD) sunucu yazılım paketi Yüksek Teknoloji
33 48219300 Yönetim yazılım paketleri Yüksek Teknoloji
34 48219400 İşlem sunucu yazılım paketi Yüksek Teknoloji
35 48219500 Anahtar veya yönlendirici yazılım paketi Yüksek Teknoloji
36 48219600 Multiplexer yazılım paketi Yüksek Teknoloji
37 48219700 İletişim sağlayıcı yazılım paketi Yüksek Teknoloji
38 48219800 Briç yazılım paketi Yüksek Teknoloji
39 48220000 İnternet ve intranet yazılım paketi Yüksek Teknoloji
40 48221000 İnternet tarama yazılım paketi Yüksek Teknoloji
41 48222000 Web sunucu yazılım paketi Yüksek Teknoloji
42 48223000 Elektronik posta yazılım paketi Yüksek Teknoloji
43 48224000 Web sayfası düzenleme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
44 48300000 Belge oluşturma, çizim, görüntüleme, planlama ve verimlilik yazılım paketi Yüksek Teknoloji
45 48310000 Belge oluşturma yazılım paketi Yüksek Teknoloji
46 48311000 Doküman yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
47 48311100 Belge yönetim sistemi Yüksek Teknoloji
48 48312000 Elektronik yayıncılık yazılımı paketi Yüksek Teknoloji
49 48313000 Optik karakter tanıma (OCR) yazılım paketi Yüksek Teknoloji
50 48313100 Optik okuma sistemi Yüksek Teknoloji
51 48314000 Ses tanıma yazılım paketi Yüksek Teknoloji
52 48315000 Masaüstü yayıncılık yazılımı paketi Yüksek Teknoloji
53 48316000 Sunum yazılım paketi Yüksek Teknoloji
54 48317000 Kelime işlemci yazılım paketi Yüksek Teknoloji
55 48318000 Tarayıcı yazılım paketi Yüksek Teknoloji
56 48319000 Yazım kılavuzları Yüksek Teknoloji
57 48320000 Çizim ve görüntüleme yazılımı paketi Yüksek Teknoloji
58 48321000 Bilgisayar (CAD) yazılım paketi destekli tasarım Yüksek Teknoloji
59 48321100 Bilgisayar (CAD) sistemi destekli tasarım Yüksek Teknoloji
60 48322000 Grafik yazılım paketi Yüksek Teknoloji
61 48323000 Bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılım paketi Yüksek Teknoloji
62 48324000 Grafik-çizelge yazılım paketi Yüksek Teknoloji
63 48325000 Biçimlendirme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
64 48326000 Haritalama yazılım paketi Yüksek Teknoloji
65 48326100 Sayısal harita sistemi Yüksek Teknoloji
66 48327000 Çizim ve boyama yazılım paketi Yüksek Teknoloji
67 48328000 Görüntü işleme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
68 48329000 Görüntüleme ve arşivleme sistemi Yüksek Teknoloji
69 48330000 Planlama ve verimlilik yazılım paketi Yüksek Teknoloji
70 48331000 Proje yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
71 48332000 Planlama yazılım paketi Yüksek Teknoloji
72 48333000 İletişim yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
73 48400000 Ticari işlemler ve şahsi işler için yazılım paketleri Yüksek Teknoloji
74 48410000 Yatırım yönetimi ve vergi hazırlık yazılım paketi Yüksek Teknoloji
75 48411000 Yatırım yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
76 48412000 Vergi hazırlama yazılım paketi Yüksek Teknoloji
77 48420000 Tesis yönetimi yazılım paketi ve yazılım paketi takımı Yüksek Teknoloji
78 48421000 Tesis yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
79 48422000 Yazılım paketi odaları Yüksek Teknoloji
80 48430000 Envanter yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
81 48440000 Mali analiz ve muhasebe yazılım paketi Yüksek Teknoloji
82 48441000 Finansal analiz yazılım paketi Yüksek Teknoloji
83 48442000 Finansal sistemler yazılım paketi Yüksek Teknoloji
84 48443000 Muhasebe yazılım paketi Yüksek Teknoloji
85 48444000 Muhasebe sistemi Yüksek Teknoloji
86 48444100 Fatura hesaplama ve basma sistemleri Yüksek Teknoloji
87 48445000 Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
88 48450000 Saat muhasebesi veya insan kaynakları yazılım paketi Yüksek Teknoloji
89 48451000 Kurumsal kaynak planlaması yazılım paketi Yüksek Teknoloji
90 48460000 Analitik, bilimsel, matematiksel veya tahmin yazılım paketi Yüksek Teknoloji
91 48461000 Analitik yada bilimsel yazılım paketi Yüksek Teknoloji
92 48462000 Matematiksel veya tahmin yazılım paketi Yüksek Teknoloji
93 48463000 İstatistiksel yazılım paketi Yüksek Teknoloji
94 48470000 Müzayede yazılım paketi Yüksek Teknoloji
95 48480000 Satış, pazarlama ve iş zekası yazılım paketi Yüksek Teknoloji
96 48481000 Satış veya pazarlama yazılım paketi Yüksek Teknoloji
97 48482000 İş zekası yazılım paketi Yüksek Teknoloji
98 48490000 İhale yazılım paketi Yüksek Teknoloji
99 48500000 İletişim ve multimedya yazılım paketi Yüksek Teknoloji
100 48510000 İletişim yazılım paketi Yüksek Teknoloji
101 48511000 Masaüstü haberleşme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
102 48512000 Sesli Yanıt yazılım paketi Yüksek Teknoloji
103 48513000 Modem yazılım paketleri Yüksek Teknoloji
104 48514000 Uzaktan erişim yazılım paketi Yüksek Teknoloji
105 48515000 Video konferans yazılım paketi Yüksek Teknoloji
106 48516000 Döviz yazılım paketi Yüksek Teknoloji
107 48517000 IT yazılım paketi Yüksek Teknoloji
108 48518000 Emülasyon yazılım paketi Yüksek Teknoloji
109 48519000 Bellek yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
110 48520000 Multimedya yazılım paketi Yüksek Teknoloji
111 48521000 Müzik veya ses düzenleme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
112 48522000 Sanal klavye yazılım paketi Yüksek Teknoloji
113 48600000 Veritabanı ve işletim yazılım paketi Yüksek Teknoloji
114 48610000 Veritabanı sistemleri Yüksek Teknoloji
115 48611000 Veritabanı yazılımı paketi Yüksek Teknoloji
116 48612000 Veri tabanı yönetim sistemi Yüksek Teknoloji
117 48613000 Elektronik veri yönetimi Yüksek Teknoloji
118 48614000 Veri edinme sistemi Yüksek Teknoloji
119 48620000 İşletim sistemleri Yüksek Teknoloji
120 48621000 Ana işlem birimi işletim sistemi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
121 48622000 Minibilgisayar işletim sistemi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
122 48623000 Mikrobilgisayar işletim sistemi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
123 48624000 Kişisel bilgisayar (PC) işletim sistemi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
124 48625000 Açık sistemler işletim sistemleri Yüksek Teknoloji
125 48626000 Kümeleme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
126 48627000 Gerçek zamanlı işletim sistemi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
127 48628000 Mikrokanal mimarisi yazılımları Yüksek Teknoloji
128 48700000 Yazılım paketi yardımcı uygulamaları Yüksek Teknoloji
129 48710000 Yedekleme veya kurtarma yazılım paketi Yüksek Teknoloji
130 48720000 Barkod yazılım paketi Yüksek Teknoloji
131 48730000 Güvenlik yazılım paketi Yüksek Teknoloji
132 48731000 Dosya güvenliği yazılım paketi Yüksek Teknoloji
133 48732000 Veri güvenliği yazılım paketi Yüksek Teknoloji
134 48740000 Yabancı dil çeviri yazılımı paketi Yüksek Teknoloji
135 48750000 Depolama medya yükleme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
136 48760000 Virüs koruma yazılım paketi Yüksek Teknoloji
137 48761000 Antivirüs yazılım paketi Yüksek Teknoloji
138 48770000 Genel, sıkıştırma ve baskı yardımcı yazılım paketi Yüksek Teknoloji
139 48771000 Genel hizmet programı yazılım paketi Yüksek Teknoloji
140 48772000 Sıkıştırma programları Yüksek Teknoloji
141 48773000 Baskı yardımcı yazılım paketi Yüksek Teknoloji
142 48773100 Print-yazılım paketi biriktirme Yüksek Teknoloji
143 48780000 Sistem, depolama ve içerik yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
144 48781000 Sistem yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
145 48782000 Depolama yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
146 48783000 İçerik yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
147 48790000 Sürüm denetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
148 48800000 Bilgi sistemleri ve sunucuları Yüksek Teknoloji
149 48810000 Bilgi sistemleri Yüksek Teknoloji
150 48811000 Elektronik posta sistemleri Yüksek Teknoloji
151 48812000 Mali bilgi sistemleri Yüksek Teknoloji
152 48813000 Yolcu bilgileri sistemleri Yüksek Teknoloji
153 48813200 Gerçek zamanlı yolcu bilgi sistemi Yüksek Teknoloji
154 48814000 Tıbbi amaçlı bilgi sistemleri Yüksek Teknoloji
155 48814100 Hemşirelik bilgi sistemi Yüksek Teknoloji
156 48814200 Hasta yönetim sistemi Yüksek Teknoloji
157 48814300 Tiyatro yönetim sistemi Yüksek Teknoloji
158 48814400 Klinik bilgi sistemi Yüksek Teknoloji
159 48814500 Vaka verilerine göre teşhis sistemleri Yüksek Teknoloji
160 48900000 Çeşitli yazılım paketleri ve bilgisayar sistemleri Yüksek Teknoloji
161 48910000 Bilgisayar oyun yazılım paketi, aile oyunları ve ekran koruyucular Yüksek Teknoloji
162 48911000 Bilgisayar oyun yazılım paketi Yüksek Teknoloji
163 48912000 Aile filmleri Yüksek Teknoloji
164 48913000 Ekran koruyucuları Yüksek Teknoloji
165 48920000 Ofis otomasyonu yazılım paketi Yüksek Teknoloji
166 48921000 Otomasyon sistemi Yüksek Teknoloji
167 48930000 Eğitim ve eğlence yazılım paketi Yüksek Teknoloji
168 48931000 Eğitim yazılım paketi Yüksek Teknoloji
169 48932000 Eğlence yazılım paketi Yüksek Teknoloji
170 48940000 Desen tasarım ve takvim yazılım paketi Yüksek Teknoloji
171 48941000 Desen tasarım yazılım paketi Yüksek Teknoloji
172 48942000 Takvim yazılım paketi Yüksek Teknoloji
173 48950000 Tekne yer tespit ve adres tespit sistemleri Yüksek Teknoloji
174 48951000 Tekne yer tespit sistemi Yüksek Teknoloji
175 48952000 Kamu adres sistemleri Yüksek Teknoloji
176 48960000 Sürücüler ve sistem yazılımı paketi Yüksek Teknoloji
177 48970000 Matbaa yazılım paketi Yüksek Teknoloji
178 48971000 Adres defteri yapımı yazılım paketi Yüksek Teknoloji
179 48972000 Etiket yapma yazılım paketi Yüksek Teknoloji
180 48980000 Programlama dilleri ve araçları Yüksek Teknoloji
181 48981000 Derleme yazılım paketleri Yüksek Teknoloji
182 48982000 Konfigürasyon yönetimi yazılım paketi Yüksek Teknoloji
183 48983000 Geliştirme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
184 48984000 Grafik kullanıcı arayüzü (GUI) araçları Yüksek Teknoloji
185 48985000 Programlama dilleri Yüksek Teknoloji
186 48986000 Program test yazılım paketi Yüksek Teknoloji
187 48987000 Debugging yazılım paketi Yüksek Teknoloji
188 48990000 Hesap tabloları ve geliştirme yazılım paketi Yüksek Teknoloji
189 48991000 Hesap tablosu yazılım paketi Yüksek Teknoloji