FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

27.11.2015 13:44

                                          4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde;

 

                                                         İhale sözleşmesi için SGK BORCU sınırı

                                                         İhale sözleşmesi için VERGİ BORCU sınırı

                                                         Teklif mektubu hataları

                                                         Bilanço hataları

                                                         Geçici teminat mektubu hataları

                                                         Banka referans mektubu hataları

                                                         Ticaret odası belgesi hataları

                                                         İmza sirküsü hataları

                                                         Vekaletname hataları

                                                         İş deneyim belgesi hataları

                                                         Kapasite raporu hataları

                                                         İSO 9000 belgesi hataları

                                                         Yetki belgesi hataları