EKAPTA YAPILAN YENİLİKLER

10.06.2018 08:12

Kamu İhale Kurumunca EKAP'ta yapılan yenilikler 05.06.2018 tarihliolarak sitesinde yayımlanmıştır.

Yenilikler aşağıdaki şekildedir.

05.06.2018

  • Yapım işleri ihalelerinde sistem tarafından hesaplanmış sınır değer bilgisinin teklif değerlendirme aşamasında gösterilmesi sağlanmıştır. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi doğrultusunda idari şartnamenin ilgili maddesinde yapılan seçime göre, tekliflerin değerlendirilmesi imkânı sunulmuştur.

  • 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine  göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik değerlendirme tarihinden sonra yapılan değerlendirmelere ilişkin tarih ve saat bilgilerinin ayrı ayrı kaydedilebilmesi sağlanarak devreye alınmıştır.

  • EKAP’a giriş yapan isteklilerin, ihale arama sayfasında arama kriterlerini içeren filtreleri kaydedebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede sık kullanılan aramaların tekrar girilmesine gerek kalmadan, kullanılabilerek kolay kullanılabilmesi sağlanmıştır.

  • İş artışı ve iş eksilişi modüllerinde yapılan işlemler hesaplanarak,  “Sözleşme Devir” işlemlerinde yapılan kontrollere eklenmiştir. Hesaplamaların, toplam sözleşme bedeli üzerinden gerçekleştirilmesi temin edilmiştir.

  • İhale arama sayfasındaki “Sözleşme Bilgileri” bağlantısında, sözleşme fesih bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

  • Android cihazlarda kullanılan Mobil EKAP (M-EKAP) uygulamasının ekranları yenilenerek, güncel kullanıcı arayüz rehberlerine uygun hale getirilmiştir.

  • Hizmet alımı ihaleleri ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme tasarısında yer alan “İdare tarafından uygulanacak cezalar” alanında yönlendirici bilgi girişi sağlayan geliştirmeler yapılmıştır.

  • Teklif değerlendirme modülünde yer alan “Teklif Sonuç” adımında, kısımlara ait sıra numaralarının, birim fiyat teklif cetvelinden getirilerek listelenmesi ve işlem yapılmamış kısımların belirgin hale getirilmesi temin edilmiştir.

  • Teklif Kabul İşlemleri” ekranında doküman satışı yapılan isteklilerin listelenmesi sağlanmıştır.