COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

02.04.2020 07:07
2 Nisan 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31087GENELGE
Cumhurbaşkanlığından:
Konu: COVID-19 Salgınının
Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi
GENELGE
2020/5
1 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
2 Nisan 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31087