Aşırı Düşük Teklif Konu Başlıkları

25.05.2016 12:16

 

AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA

* Aşırı düşük teklif nedir

* Aşırı düşük teklifin tespiti

* Aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesi

* Sınır değer nedir

* Sınır değerin aşırı düşük tespitinde kullanılması

* Sınır değerle ilgili idari şartnamede yapılabilecek düzenlemeler

* Eşik değer ve sınır değer incelemesi

* Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında sınır değer

* Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer

* Yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında kullanılacak 

belgeler

* Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin 

hesaplanması sırasında yapılacak işlemler

* Aşırı düşük teklifle ilgili açıklama isteme ve verilecek süre

* Yapım işlerinde aşırı düşük açıklanması istenmesi halinde açıklama 

istenmeyecek analiz girdilerinin belirtilmesi

* Yapım işlerinde anahtar teslim götürü bedel teklifler için yapılacak savunma da 

sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin 

analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler

* Yapım işlerinde birim fiyat teklifler için yapılacak savunma da sorgulamaya 

konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden 

bilgi ve belgeler

* Yapım işlerinde verilen savunmaya ekli analiz formlarında ihale komisyonlarının 

resen düzeltme yetkisi

* Yapım işleri aşırı düşük savunmasında iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile 

yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları

* Yapım işleri aşırı düşük savunması sonucu reddedilecek teklifler için 

gerekçelerin belirtilmesinde dikkat edilecek hususlar

* İhale sürecinde sınır değer değişebilirmi?

* Karma sözleşmelerde aşırı düşük değerlendirmesi

* Hizmet alım  işlerinde yapılacak savunmaya  dayanak teşkil eden bilgi ve 

belgeler

* Malzemeli yemek alımları için aşırı düşük sorgulama öngörülen ihalelerde 

dokümanda yapılacak düzenleme

* Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif 

sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda savunmaya  

dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler

* Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı 

düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderler konusu