Aşırı düşük teklif açıklamasında önemli teklif bileşenleri

07.06.2018 13:26

Bilindiği üzere aşırı düşük konusu ihaleye katılanların korkulu rüyası olabiliyor.

Bazen çok düşük farklar ile sınır değer altında kalarak aşırı düşükte kalındığı gibi sınır değere göre büyük farklar da olabiliyor. Kamu İhale Kurul kararlarının incelenmesinde görülen hususlardan birisi de,

İdarelerin sorgulama işlemini doğru yapmadığıdır?

Yani ne demek istiyoruz?

Aşırı düşük açıklama talep yazısında mutlaka önemli teklif bileşenleri belirtilmelidir. Peki belirtilmeden açıklama talep edilirse ne olur?

Kamu İhale Kuruluna göre, Açıklama talebinin yenilenmesi gerekir.

Bu sonuca ulaşmak için tabi önce idareye şikâyet, idare şikâyeti ret ederse maalesef Başvuru ücretini yatırarak KİK'e itirazen şikâyette bulunmak gerekir.

Bu hak arama yolu çalıştırılır iken tüm maddi külfet başvurucu üzerinde kalmaktadır.

TABİ SONRASINDA SORULAR ARKA ARKAYA SIRALANMAKTADIR

  1. Önemli teklif bileşenleri belirtilmeden yapılan açıklama talebinin Açık mevzuat ihlali olduğunun idareye şikâyet dilekçesinde bildirilmesine rağmen bu şikâyeti ret eden idare hakkında neden yaptırım uygulanamaz?
  2. Önemli teklif bileşenleri belirtilir iken idarenin takdir yetkisi sınırsız mıdır?
  3. Bunun sınırı nerede başlar nerede biter?
  4. Bu konuda idareyi kim denetler?
  5. Bir araç kiralama işinde akaryakıt giderinin önemli teklif bileşeni olmaması kabul edilebilir mi?
  6. Tekrar açıklama talep edilmesi durumu ikinci bir açıklama fırsatı yaratmış olmaz mı?

Gibi sorular zihinleri meşgul etmektedir.

Aşağıda verdiğimiz örnekte de buna benzer bir durum yaşanmıştır.

İhale 28.12.2017 tarihinde yapılmıştır.

İareye şikayet başvurusu ret edilmiş ve KİK ‘e itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Karar özeti,

idarece söz konusu kısımlarda teklifi sınır değerin altında bulunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazıda 

“…Kamu İhale Kanunu Genel Tebliğinin 79.1.2’nci maddesi gereği personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde (Araç Kiralama) ® katsayıları 0,84 olarak yeniden tespit edilmiştir. Vermiş olduğunuz teklif Kamu İhale Kurumu (KİK.) Hizmet Alımı Sınır Değer Hesaplama (Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan) hesaplama araçları ile hesaplanmış olup, teklifinizin sınır değerin altında kalması nedeni ile aşırı düşük teklif olarak kabul edilmiştir.

 En avantajlı geçerli teklif sayılabilmeniz için;  

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)Teklif edilen hizmetin özgünlüğü, hususlarında belgelendirmek suretiyle yapacağınız yazılı açıklamayı Kamu İhale Kanununun 38. Madde Kapsamında taleplerinizin ayrıntılı olarak açıklamanızı 18.04.2018 tarihi saat 16:00’ya kadar idaremize yapmanızı rica ederim.” ibarelerine yer verildiği, bu itibarla teklifte önemli görülen bileşenlerin tespit edilmediği ve isteklilere bildirilmediği anlaşılmaktadır.

 Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalarına göre idareler tarafından ihalede sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamaları istenilip sunulan açıklamalar değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme yapılması halinde, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

 Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde idarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak tespit edilmesi gereken önemli teklif bileşenlerinin belirtilmediği, aşırı düşük teklif sorgulamasının doğru bir şekilde yapılabilmesi için önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi gerektiği, bu bakımdan başvuru sahibinin iddiasına konu ihalenin 6, 8 ve 9’uncu kısımlarında yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış olup, idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesi uyarınca önemli teklif bileşenleri belirlenerek söz konusu kısımlara ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasının ve değerlendirmesinin yeniden yapılması, ayrıca ihalede sınır değerin tespitinde kullanılan R katsayısının 0,84 olarak belirlendiği görülmekte olup, ihalenin konusu dikkate alındığında söz konusu R katsayısının 0,80 olarak kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kararı verilmiştir.

Burada başvuru sahibi, 4.280,00 TL başvuru bedeli yatırmıştır.

İşlemler tekrar edilecek ve aşırı düşük açıklamanın yeniden yapılması sağlanacaktır. Başvuru sahibi tekrar aşırı düşük açıklamaya itiraz etmek isterse tekrar başvuru bedeli yatıracaktır.