AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA FİYAT TEKLİFİ ALMAK

09.11.2019 15:15

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA FİYAT TEKLİFİ 

Bir belgenin kamu ihale mevzuatınca fiyat teklifi niteliği taşıması için;

Fiyat teklifine dayanak olan tespit tutanağının türüne göre taşıması gereken ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan matbu ifadenin ilgili meslek mensubu tarafından fiyat teklifi üzerine yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, meslek mensuplarınca yazılarak imzalanan ifadede fiyat tekliflerinin dayanağı olan tespit tutanağının tarih ve sayısına atfın yer alması da zorunludur.

 

Yapılmış olan incelemede ihale uhdesinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında;

A……… San. ve Tic. Ltd. Şti.,

B. ……. San. Tic. Ltd. Şti. ve

C……….Dış Tic. Ltd. Şti.lerinden alınan, üç adet proforma fatura başlığı altında düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu fiyat tekliflerinin üzerinde yer alan ifadelerin;

 “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan satış tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.”

Şeklinde olduğu ve ilgili meslek mensubu tarafından imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği görülmüştür

Söz konusu belgelerin üzerinde taşıdığı ibarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde fiyat tekliflerinin taşıması gerektiği belirtilen,

 “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.”

ibaresinden farklı olduğu,

FİYAT TEKLİFLERİ ÜZERİNDE TUTANAK TARİH-SAYISININ BULUNMADIĞI, BU ÇERÇEVEDE SÖZ KONUSU BELGELERİN KAMU İHALE MEVZUATINCA FİYAT TEKLİFLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERE HAİZ OLMADIĞI  GEREKÇESİ İLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ RET EDİLMESİ GEREKTİĞİ KARARI VERİLMİŞTİR.

BU HATA YAKLAŞIK 20.157.000,00 TL.LİK TEKLİFİN ELENME GEREKÇELERİNDEN BİRİSİ OLMUŞTUR