ARİTMETİK HATA

06.04.2020 09:54

ARİTMETİK HATA

Kamu ihalelerinde, teklif mektuplarında  aritmetik hata gerekçesi ile birçok teklifler değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Peki ihale mevzuatında aritmetik hata nasıl tanımlanmıştır.

Aritmetik hata hakkında yazılı mevzuat hükümleri; İhale komisyonlarınca, Kamu İhale Kurulunca, İdare mahkemelerince, Danıştay tarafından nasıl yorumlanmaktadır?

Kabul edilebilir yani teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmeyen aritmetik hatalar neler olmuştur?

Kabul edilemez yani teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek aritmetik hatalar hangileri olmuştur?

İhale tekliflerinde ayraç kullanımındaki farklılıklar  aritmetik hata sonucunu doğurur mu?

Kısmi teklife açık ihalelerde aritmetik hata değerlendirmesi nasıl yapılır, hangi sonuçları doğurur?

Aritmetik hata ve yuvarlama?

Tüm bu konuların değerlendirmesinde mevzuat çok titiz incelenmelidir. Yazılı her metin göründüğünden farklı anlamlar içerebilmektedir.

Önemli olan doğru karar verlmesidir. Yanlış karar sonucu ya kamu zarara uğramaktadır, ya da firmalar zarara uğramaktadır. 

Toplumda güven ve istikrarın, gelişmenin temeli adalettir. 

Şu nettir. Adalet güveni artırmaktadır. Doğru ve yasaya uygun bir karar, zarara uğrayan taraflarda hayal kırıklığı yaratmamakta ve kabul görmektedir.

O nedenle, aritmetik hata konusunda da, Her aritmetik hata,maddi bir hata olmakla beraber, her maddi hata aritmetik hata sonucunu doğurmamaktadır.