AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILAN İHALELERDE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KARARININ VERİLMESİ KAÇ GÜNDE SONUÇLANDIRILIR

15.05.2019 08:53

Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale kararının verilmesi kaç günde sonuçlandırılır?