İhale sisteminde reform hedefleri

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA KAMU İHALELERİNDE REFORM HEDEFLERİ YAYIMLANMIŞTIR.