İHALE MEVZUATI HAKKINDA

İhale kararının onaylanması

İhale kararı onaylanmazsa ne olur?

27.10.2017 11:24
 İhale kararının onaylanması veya iptali ***   İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin...